By A Web Design

1. Użytkownicy produktu:

a) Wymiar docelowy: zarządy ,rady nadzorcze spółek pracowniczych, grupy inicjatywne przygotowujące powstanie spółek pracowniczych, liderzy organizacji zwiążkowych z branż – górniczej, elektroenergetycznej, chemicznej, PKP, Poczty Polskiej - razem 10000 osób.

b) Wymiar upowszechniania: od pażdziernika 2012 r. do  marca 2014 r. wysyłane będą cztery newslettery do organizacji zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych dotyczące informacji o Produkcie Finalnym; Odbędzie się także konferencja dla 50 liderów związkowych.

c) Wymiar testowania:

  • Testowanie wstępnej wersji Produktu Finalnego -władze FZZ (86 osób)
  • Test w fazie wdrożeniowej - 236 osób w tym zarządy, rady nadzorcze, spółki pracownicze, grupy inicjatywne, przygotowujące powstanie SP oraz liderzy organizacji związkowych pięciu branż biorących udział w projekcie; przedstawiciele Zarządó Wojewódzkich FZZ.


2. Odbiorcy produktu:

 a) Wymiar docelowy: pracownicy pięciu branż – zatrudnienie wg. szacunków GUS -ok. 500 tys. osób;

 b) Wymiar testowania: badanie opinii członków FZZ o Produkcie Finalnym (1000 os.) na zakończenie projektu.

Joomla Templates by Joomla51.com