By A Web DesignRezultaty twarde:


a) Pakiet analiz, rekomendacji i dobrych praktyk w zakresie tworzenia spółek pracowniczych i ich funkcjonowania (poradnik)
b) Upowszechnienie wiedzy z zakresu tworzenia spółek pracowniczych wśród 10.000 osób ( w tym min. 2000 K) poprzez dystrybucję poradnika
c) Przeprowadzenie badań socjologicznych wśród 1280 osób
d) 16 osób ( w tym 4 K) uzyska status SWP FZZ
e) Organizacja 2 konferencji – 80 osób ( w tym 16 K)
f) 100 użytkowników portalu społecznościowego ( w tym 20 K) sprecyzuje swoje oczekiwania związane z PP


Rezultaty miękkie:


a) Opracowanie i wdrożenie PF przyczyni się do wzrostu upowszechniania PP wśród 50% BO(w tym 20%K)
b) Dzięki udziałowi w szkoleniach i testowaniu PF 80% BO uzyska nową wiedzę i kompetencje z zakresu tworzenia SP, standardów i „dobrych praktyk” w zakresie PP
c) Propagowanie idei SP i działanie ZKO wpłynie na uruchomienie mechanizmu komunikacji społecznej (wśród 30%BO), obejmującego obieg informacji na temat zasad i procedur PP oraz wymianę praktycznych doświadczeń pomiędzy SP i grupami inicjatywnymi
d) Utworzenie SWP FZZ wspomoże PP w min 3 branżach
e) uzyskanie przez 40% odbiorców projektu nowego stanu świadomości prawno-ekonomicznej, i zrozumienie korzyści z udziału w PP
f) Kampania popularyzacyjna wpłynie na wzrost zainteresowania mechanizmami tworzenia SP i wpłynie na inicjowanie SP u 50% BO
g) Zorganizowanie konferencji ogólnopolskich przyczyni się do upowszechnienia dobrych praktyk PP i SP wśród 90% jej uczestników
h) 50% użytkowników portalu społecznościowego (w tym min 30%K) podwyższy swoje umiejętności w zakresie stosowania nowych mechanizmów komunikacji społecznej

Joomla Templates by Joomla51.com