By A Web Design

Celem głównym projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań i narzędzi w zakresie aktywowania członków załóg pracowniczych firm, objętych planami prywatyzacyjnymi, pracodawców i jednostki samorządu terytorialnego do inicjowania spółek pracowniczych w oparciu o kompleksową analizę stanu i potrzeb oraz ich przetestowanie, popularyzację i wdrożenie.

Cele szczegółowe to: zaangażowanie pracowników i pracodawców w procesy zmian, promocja roli SP w restrukturyazcji i popularyzacja koncepcji SP i spółek obywatelskich (SO), podniesienie kompetencji i dostarczenie wiedzy grupie docelowej w zakresie PP, opracowanie produktu finalnego (PF) poradnika.

Projekt angażuje organizacje i jednostki, mające bezpośredni wpływ na procesy prawidłowego prosperowania i inicjacji spółęk pracowniczych tj. zarządy SP i załóg firm zainteresowanych prywatyzacją pracowniczą, liderów związkowych 5 w/w branż (wybranych spośród 13 zadeklarowanych firm z listy Ministerstwa Gospodarki), Pracodawców RP i JST. Pracodawcy RP mają znaczny wpływ w środowisku zarządów firm, których włączenie się w proces tworzenia SP zwiększy znacząco szanse sukcesu tych przedsięwzięć. JST (w szczególności ich zarządy), uzyskują określone przychody z tytułu podatków pobieranych od firm działających na ich terenie, a koncepcja MG zakłada możliwość ich udziału w SP. Wybór grupy docelowej jest wobec powyższego celowy i uzasadniony.

Joomla Templates by Joomla51.com