By A Web Design

Branża górnicza w Polsce pozostaje jedną z najsilniejszych dziedzin przemysłu. Prawie cała pozostająca własnością Skarbu Państwa zatrudnia w Polsce kilkaset tysięcy ludzi.

Górnictwo pozostaje branżą w której silnie i aktywnie działają związki zawodowe, a tak zwany poziom uzwiązkowienia (liczba członków związków zawodowych w stosunku do ogólnej liczby pracowników) jest wysoki.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat branża przeszła ogromne zmiany. Wiele kopalni zamknięto, inne zmodernizowano. Powołano górnicze spółki odpowiedzialne za pracę wielu kopalń i dziesiątek tysięcy ludzi. Branża stoi przed prywatyzacją. Doskonałym przykładem tego jest Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia. Powstała przy znacznym udziale pracowników spółka będąca właścicielem dawnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach na Śląsku. Załogi z branży górniczej (nie tylko z węgla kamiennego, ale także brunatnego) zwracały się do Forum Związków Zawodowych o pomoc w przygotowaniu się do powołania spółek pracowniczych.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje pięć strategicznych branż gospodarki:

  • górnictwo
  • elektroenergetyka
  • kolej
  • chemia
  • Poczta-Polska

Aktualnie trwają przekształcenia własnościowe w branży elektroenergetycznej i tzw. ciężkiej chemii. Główne plany prywatyzacyjne rządu dotyczą górnictwa węgla kamiennego, PKP oraz Poczty Polskiej. W/w branże charakteryzują się silnym uzwiązkowieniem. Działają tu wszystkie reprezentatywne centrale związkowe, tzn. Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i inne, które mogą być naturalnym inicjatorem, propagatorem i zapleczem dla tworzenia nowych spółek pracowniczych.

Zgodnie z danymi GUSu branże te mogą zatrudniać ok 500 tys. pracowników.

Joomla Templates by Joomla51.com