By A Web Design

1. Wymagane dokumenty

 - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

 - Program Kapitał Ludzki

2. Co to jest projekt innowacyjny

 - Projekty innowacyjne – prezentacja

 - Wytyczne dla Projektodawców – Projekty innowacyjne testujące

3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Wytyczne dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konkurs D.1.1 w Planie działania na rok 2010 dla Priorytetu II PO KL Projekty innowacyjne testujące Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.

 - Wytyczne dla Projektodawców

4. Spółki pracownicze

 - Informacja o projekcie – prezentacja

- Prezentacje dotyczące upowszechniania

- Ryzyko i zarządzanie ryzykiem – prezentacja

- Ocena projektów

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

www.efs.gov.pl

Joomla Templates by Joomla51.com