Powstaną nowe spółki?

  • Drukuj

Przedstawiciele związków zawodowych jednej z branż objętych projektem spotkali się 28 lutego w Warszawie, w siedzibie Związku Zawodowego Inżynierów i Techników z przedstawicielami istniejących spółek pracowniczych.

Ideą spotkania była wymiana doświadczeń i rozmowa nt. powołania dwóch nowych SP w działalności pomocniczej jednej z największych firm w kraju.

Związkowcy zainteresowani powołaniem spółek pracowniczych otrzymali przeznaczony do testowania poradnik „Spółki pracownicze – przepis na sukces”.

Więcej o idei powołania nowych spółek postaramy się napisać już wkrótce.