Firma upada? Uratują pracownicy!

  • Drukuj

Czy wiedzą Państwo, że „zgodnie z obowiązującymi od niedawna przepisami nowego prawa upadłościowego jeśli załoga utworzy spółkę pracowniczą, to syndyk zobowiązany jest do rozmów w pierwszej kolejności właśnie z nią”.

Można się tego dowiedzieć z tekstu „Jeżeli spółka, to tylko pracownicza” autorstwa Wojciecha Wybranowskiego na portalu hotnews.pl (o ile udało nam się dowiedzieć – tekst ukazał się najpierw w „Naszym Dzienniku”).

Sprawa dotyczy wydarzeń z 2004 r., ale nadal pozostaje ciekawa jako przykład zaangażowania pracowników w ratowanie firmy, a przede wszystkim swoich miejsc pracy. Chodziło o Fabrykę „Wagon” S.A. z Ostrowa Wielkopolskiego.

Z tekstu możemy się m.in. dowiedzieć, żę „Przedstawiciele pracowników Fabryki „Wagon” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim złożyli likwidującemu zakład syndykowi masy upadłościowej ofertę kupna. Zatrudnieni w ostrowskim „Wagonie”, którzy w ubiegłym roku przez ponad miesiąc prowadzili akcję strajkową w obronie zagrożonej likwidacją fabryki, teraz chcą utworzyć spółkę pracowniczą, ratując w ten sposób własne miejsca pracy. Szansę na powodzenie takiego rozwiązania stwarza im m.in. nowe prawo upadłościowe”

Cały tekst można przeczytać tu: http://hotnews.pl/artpolska-72.html

A jak skończyła się sprawa dla pracowników zakładu? Nie udało im się przejąć firmy. Ale pracownicy walczyli do końca. Prowadzili akcję strajkową, nawet głodowali.

Co się dzieje z firmą dziś? Zgodnie z informacją na jej stronie internetowej właścicielem jest Andrzej Świerczek.

W 1995 r. zakłady zostały przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.
W 1996 r. pracownicy stali się właścicielami 15 proc. akcji spółki.
W 2004 r. fabryka Wagon została sprzedana przedsiębiorstwu Antra
W 2005 r. zmieniła nazwę na Europejskie Konsorcjum Kolejowe „Wagon”
W 2010 r. właścicielem 100 proc. udziałów został Andrzej Świerczek.

Więcej szczegółów opisuje Wikipedia: „Prywatyzacja nie zakończyła się dla zakładu szczęśliwie. W 2004 ogłoszono kontrolowaną upadłość. Pojawiły się komplikacje związane z postawą właścicieli Fabryki. Mediował m.in. wicepremier Jerzy Hausner. Pomimo tego zakład funkcjonował dalej i powoli odbudowywał swoją pozycję na rynku, m.in. dzięki stałym zamówieniom spółki PKP Cargo. W 2005 został sprzedany przedsiębiorstwu Antra z Rudy Śląskiej i zmienił nazwę na Europejskie Konsorcjum Kolejowe „Wagon”. W przypadku spółki Forge & Parts nie przeprowadzono postępowania upadłościowego, po likwidacji została sprzedana przedsiębiorstwu Pantra ze Stalowej Woli.

W części budynków fabrycznych znajdują się obecnie: Ośrodek Badań Psychologiczno-Psychiatrycznych, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Liceum Polsko-Kanadyjskie im. Aleksandra Grahama Bella oraz Gimnazjum Polsko-Kanadyjskie, a funkcjonujący przy Fabryce Ośrodek Lecznictwa Kolejowego przekształcono w niezależny od kolei Ośrodek Leczenia Kompleksowego POZ.”